fbpx

Winkelmand

Verzenden en retouren

VERZENDEN

Paleis zal de bestelde goederen leveren binnen de dertig dagen.

Alle op de website en webshop genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De partijen erkennen dat er omstandigheden kunnen zijn waarin bv een wijziging in de beschikbaarheid van goederen, de verkoper kunnen noodzaken de verwachte levering uit te stellen. Paleis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij het transport. De vermelde levertermijn is louter indicatief. De vertraging zal geen inbreuk vormen op de overeenkomst en kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of verbreking van de overeenkomst. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

  1. Paleis mag overgaan tot globale of gedeeltelijke leveringen. De leveringen geschieden slechts in functie van de beschikbaarheid van de goederen en in volgorde van de ontvangst van de bestellingen.
  2. Transport- en eventuele garantiekosten vallen steeds onder rekening van de koper tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.
  3. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien geretourneerde zendingen opnieuw moeten worden verzonden, zijn de extra transportkosten voor de koper.
  4. Paleis verwittigt de klant op het moment van de verzending van de bestelling. De koper verbindt zich er toe Paleis schriftelijk te verwittigen indien het pakket binnen de 7 kalenderdagen niet werd aangeboden door een koerier. Na het verstrijken van deze termijn heeft de koper geen verhaal jegens Paleis en kan hij evenmin een nieuwe verzending van de goederen vorderen.
  5. Het risico voor verlies van de goederen door overmacht, diefstal of andere redenen buiten de wil van partijen, gaat over op de koper vanaf de levering van de bestelde producten aan de koper.

 

RETOUREN

Terugsturen kan steeds met het bijgeleverde retouretiket.
Indien het etiket niet gevonden wordt of verloren is, kan een nieuw etiket  aangevraagd worden via webshop@paleis.net.

De koper verbindt zich er toe de inhoud van de bestelling te controleren bij levering. Indien het geleverde product niet beantwoordt aan de omschrijving ervan op de website, of indien het beschadigd aankomt, dan kan u dit terugsturen in de originele verpakking binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product. Na de termijn van 14 kalenderdagen heeft de koper geen verhaal jegens Paleis en kan hij evenmin vervanging van de goederen vorderen.

De koper kan de bestelling of een gedeelte van de bestelling gratis terugsturen binnen 14 kalenderdagen ten bedrage van maximum de helft van de waarde van de aangekochte producten.
Voor retouren hoger dan de helft van de waarde van de terug te sturen producten, kan een transportkost van 5 eur worden aangerekend.

Indien klachten van de koper door Paleis gegrond worden bevonden, zal Paleis naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Paleis en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.

Paleis betaalt u dan de prijs van uw bestelling terug binnen de 30 dagen na ontvangst van het teruggezonden product.

Indien een kledingstuk te groot of te klein is, kan u het binnen de 7 dagen na levering kosteloos inruilen voor een andere maat in de fysieke winkel van Paleis in Gent. Dit slecht in het geval dat het kledingstuk op voorraad is.

Paleis kan evenwel de teruggezonden of om te wisselen producten weigeren of niet terugbetalen indien de producten door de koper werden beschadigd door vlekken, scheuren, etc. of indien het kledingstuk duidelijk gedragen, gewassen is, of indien er sigarettenrook (of een andere doordringende geur) in hangt.